Men’s Health Next Top Trainer 2018

 

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului este societatea BURDA ROMANIA SRL, persoană juridică română cu sediul social în Municipiul București, Bulevardul Decebal nr. 25-29, etaj 3, sector 3, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J40/25628/1994, având CUI 6646770, cont bancar IBAN RO 20 BACX 0000 0003 7186 1000 deschis la UNICREDIT Bank sucursala Grigore Mora, reprezentată prin Dl. Apostoloiu Sandrin în calitate de Administrator. Participanții la concurs sunt obligați să respecte termenii și condițiile regulamentului oficial al concursului, potrivit celor menționate mai jos (denumit în continuare Regulament Oficial).

II. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este organizat și se desfășoară pe întreg teritoriul României.

Concursul intitulat “Men’s Health Next Top Trainer 2018” se adresează antrenorilor de fitness certificați, bărbați, cu vârsta peste 18 ani, cu domiciliul sau reședința în România și care își desfășoară activitatea în România.

Înscrierea la concurs a participanților atrage acceptarea implicită de către aceștia, necondiționată și fără rezerve, a prezentului Regulament, considerându-se drept reale, corecte și complete toate datele furnizate de participanți.

În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe între datele furnizate organizatorului (de către oricare dintre participanți) și realitate, respectiva participare se invalidează fără a fi necesară îndeplinirea vreunei formalități în acest sens.

Nu au dreptul de a participa la acest concurs angajații și colaboratorii cu contract ai organizatorului și angajații partenerilor concursului, rudele angajaților organizatorului până la gradul 4, precum și angajații și rudele acestora până la gradul 4 aparținând terțelor societăți sau fundații implicate în promovarea proiectului reprezentat de concursul intitulat “Men’s Health Next Top Trainer 2018”.

III. MECANISMUL CONCURSULUI

1. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

Pentru a participa la concurs este necesar ca în interiorul perioadei de înscriere să completezi formularul de participare de pe site și să uploadezi fotografii pe care le consideri reprezentative, precum și certificări obținute pe care le consideri relevante. De asemenea, poți trimite imagini video pe care le consideri reprezentative pentru activitatea ta de antrenor.

Înscrierile în concurs se vor face începând cu data de 3 mai 2018, ora 12:00 și se vor încheia la data de 3 iunie 2018, ora 23:59. Orice persoană care încearcă să se înscrie în concurs după data de 3 iunie 2018, ora 23:59 nu va fi luată în considerare ca fiind participant în acest concurs.

După completarea formularului de înscriere este posibil ca reprezentanți ai organizatorului să te contacteze pentru a solicita detalii sau informații suplimentare cu privire la activitatea ta de antrenor.

Pentru detalii despre concurs, regulament sau alte informații intră pe site-ul nexttoptrainer.menshealth.ro sau trimite un e-mail la următoarea adresă: [email protected]

 2. OBIECTIVE MEN’S HEALTH NEXT TOP TRAINER

În cadrul campaniei și al concursului ne dorim traineri, bărbați cu experiență și charismatici

Fă dovada experienței tale de trainer în fitness prin certificările obținute în acest domeniu și în urma procesului de selectie poți participa la evenimentul organizat de revista Men’s Health, la data de 14 iulie 2018, la Mamaia (plaja Shut Up, Beach!), unde va avea loc selecția finală a câștigătorului concursului național “Men’s Health Next Top Trainer 2018”.

SELECŢIA. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR
a. După validarea condițiilor de înscriere, după încheierea perioadei de înscriere, în perioada 4-8 iunie 2018, un juriu format din redactori și colaboratori din cadrul redacției MEN’S HEALTH și reprezentanți ai partenerilor va selecta un număr de 10 până la 30 de persoane dintre cele înscrise în mod valabil, luând în considerare prezentările trimise, certificările și experiența în training.

Persoanele selectate de juriu vor fi contactate telefonic sau prin e-mail în perioada 5-8 iunie 2018 și vor fi anunțate că au fost selectate în vederea participării la selecția care se va ține în perioada 8-15 iulie 2018 în magazinul Sport Loft din Băneasa Shopping City, București (data exactă va fi anunțată telefonic), și pentru a confirma participarea la această selecție intermediară, precum și disponibilitatea de a participa la finală în situația în care, ca urmare selecției, vor face parte dintre finaliști.

După ce s-a întocmit lista participanților confirmați la selecția din perioada 8-15 iulie 2018, lista participanților selectați va fi publicată pe site.

COSTURI

Costurile cu cazarea, transportul, masa VOR FI SUPORTATE DE CĂTRE PARTICIPANȚI. Pentru participanți nu se asigură cazare, masă sau transport pe durata desfășurării selecției intermediare “Men’s Health Next Top Trainer”, aceste costuri fiind în sarcina participanților.
b. În cadrul selecției, juriul va desemna cei 8-10 finaliști ai concursului național “Men’s Health Next Top Trainer 2018” care vor participa la finala organizată de Men’s Health.

Pe durata finalei se va asigura doar cazare la locația aleasă de Organizator sau partenerii acestuia.

Costurile de transport la locația în care va avea loc finala și pe durata desfășurării finalei concursului național “Men’s Health Next Top Trainer” NU SUNT ASIGURATE, aceste costuri fiind în sarcina participanților.

3. PREMII
a. Câștigătorul concursului național “Men’s Health Next Top Trainer 2018” va apărea în ediția de septembrie a revistei Men’s Health și/sau în Ghidul de antrenament Men’s Health și va realiza un antrenament personalizat pentru Men’s Health. Ședința foto va fi realizată de către echipa Men’s Health.

Câștigătorul concursului național “Men’s Health Next Top Trainer 2018” va primi din partea partenerului Fitness Scandinavia School un Curs Instructor nivel 2 în anul 2018. Câștigătorul va avea posibilitatea unei colaborări cu platforma Monday și Men’s Health. Condițiile acestei colaborări vor fi stabilite separat printr-un Acord cu Organizatorul.

b. Partenerii Organizatorului au posibilitatea să acorde în nume propriu premii persoanelor selectate sau participante la Concursul național “Men’s Health Next Top Trainer 2018” și câștigătorului concursului.
c. Premiile nu vor fi acordate în bani și vor fi ridicate de la fiecare Partener care oferă premiul. Modalitatea de a intra în posesia premiului câștigat va fi comunicată fiecărui câștigător după trimiterea datelor complete de identificare și expediție reprezentanților Organizatorului sau Partenerilor acestuia.
d. Orice obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiile câștigate, sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor.
e. Punerea în posesie a premiului va fi condiționată de îndeplinirea obligațiilor legale privind reținerea și virarea impozitului prevăzut de lege dacă va fi cazul.

IV. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

A). CATEGORII DE DATE PRELUCRATE, SCOPUL, MODUL ȘI DURATA PRELUCRĂRII

Organizarea concursului este o acțiune în cadrul unei campanii de promovare a brandului MEN’S HEALTH și a produselor/serviciilor partenerilor asociați Concursului.

Prin completarea formularului de înscriere în vederea participării la concursul “Men’s Health Next Top Trainer 2018” îți dai acordul ca numele și prenumele, vârsta și informațiile privind calificările și experiența ta, precum și fotografiile, materialele filmate sau testimonialele trimise să fie utilizate în cadrul Concursului și al campaniei de promovare asociată.

Durata estimată de utilizare a acestora, în scopurile menționate, este de 3 (trei) ani de zile. În acest scop, Organizatorul va putea să publice și să exploateze, nelimitat ca teritoriu atât în print cât și în online, materialele și informațiile transmise cu ocazia înscrierii în Concurs.

Organizatorul și partenerii acestuia vor prelucra datele cu caracter personal furnizate de tine cu ocazia înscrierii în concurs cu respectarea drepturilor tuturor participanților, în conformitate cu prevederile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Datele furnizate vor fi utilizate în scopul derulării Concursului, dar și în cadrul campaniei pentru promovarea brandului MEN’S HEALTH și a produselor/serviciilor partenerilor asociați.

a. Numele, prenumele, vârsta, experiența, descrierea și fotografiile, filmările tuturor participanților înscriși vor fi făcute publice prin publicarea pe site.

b. Numele, prenumele, vârsta, experiența, descrierea, fotografiile și filmările participanților selectați să participe la semifinală vor fi utilizate atât de către Organizator, cât și de partenerii acestuia pentru desfășurarea concursului, dar și ulterior, pentru o durată de până la 3 (trei) ani, în scopul promovării Concursului, brandului MEN’S HEALTH și a produselor/serviciilor partenerilor asociate cu acest concurs.

c. Numele, prenumele, vârsta și datele de contact ale participanților vor fi utilizate atât de Organizator, cât și de parteneri în scopul derulării concursului, iar numele, prenumele, vârsta și datele de contact ale finaliștilor vor fi utilizate de către Organizator pentru realizarea obiectivelor campaniei.

În scopul realizării obiectivelor campaniei, organizatorul va utiliza datele de contact și după derularea concursului, timp de 3 (trei) ani de zile, pentru a transmite prin poștă, telefon, SMS, noi oferte, invitații la evenimente asociate s.a.

Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord ca datele furnizate odată cu înscrierea să fie prelucrate de către Organizator și partenerii acestuia în scopul derulării concursului și a campaniei.

Nu intenționăm să transferăm date cu caracter personal către o țară terță.

Nu vom lua decizii automatizate și de profilare.

B) EXERCITAREA DREPTURILOR PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform prevederilor legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal, ai dreptul:

  • Să fii informat. În acest sens te rugăm să recitești informațiile de la literele A și B, iar dacă mai ai nelămuriri, nu ezita să ne contactezi.
  • Să ai acces la datele tale. De asemenea, poți cere rectificarea datelor tale, precum și ștergerea lor.
  • Să îți retragi consimțământul, atunci când prelucrarea se face pe baza consimțământului.

În calitate de persoană vizată privind prelucrarea datelor cu caracter personal, îți poți exercita drepturile prevăzute de lege prin următoarele modalități:

A. Prin e-mail la adresa: [email protected]

B. Printr-o cerere în formă scrisă, datată, semnată și expediată la adresa societății Burda Romania SRL, Bd. Decebal, nr 25- 29, Olympia Tower, et. 3, sector 3, București, cu MENȚIUNEA: „În atenția RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL”.

De asemenea, dacă te consideri lezat cu privire la prelucrarea datelor cu caracater personal, ai dreptul de a te adresa Autorității de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

V. INFORMAREA PARTICIPANŢILOR. OBLIGAȚIA DE A CUNOAȘTE ȘI RESPECTA REGULAMENTUL

Prezentul Regulament stă la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate, fiind publicat pe adresa web nexttoptrainer.menshealth.ro.

Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări/schimbări pe site-ul http://nexttoptrainer.menshealth.ro.

Înscrierea și participarea la concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Prin completarea formularului de înscriere îți asumi faptul că ai citit întreg Regulamentul, ești de acord cu conținutul acestuia și te obligi să îl respecți.

VI. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate înceta înainte de data menționată în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră sau caz fortuit, conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua derularea acestui concurs. 

VII. SOLUȚIONAREA NEÎNȚELEGERILOR

Eventualele nemulțumiri/plângeri se vor soluționa de regulă pe cale amiabilă. În acest scop poți trimite un e-mail la adresa [email protected] sau o solicitare scrisă la adresa sediului social. În cazul în care rezolvarea pe cale amiabilă eșuează, neînțelegerile apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs vor fi deferite instanțelor judecătorești competente din România.